15
May

जालना : मराठवाडयासह जालना जिल्हयाची दुष्काळी परिस्थीती दाहकता लक्षात घेता माजी मंत्री मा.राजेशभैय्या टोपे साहेब राज्याचे जलसंपदा मंत्री मा.ना.गिरीश महाजन यांची भेट घेऊन दुष्काळाची भयावह परिस्थिती लक्षात आणून दिली. जालना जिल्हयातील अंबड-घनसावंगी तालुक्यामध्ये  पिण्याच्या पाण्याची भिषण पाणीटंचाई निर्माण झालेली आहे. नागरीकांना पिण्याच्या  व जनावरांच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे.परिसरात कोठेही पाणी उपलब्ध होत नसल्याने नागरीक हवालदिल झाले आहेत.तसेच लाभक्षेत्रातील शेतामध्ये उभे असलेले ऊस पिक हातून जाण्याच्या मार्गावर आहे.

अंबड व घनसावंगी तालुक्यातील गोदाकाठच्या सर्व गावातील ग्रापंचायतीने  पाणी सोडणेबाबतचे ठराव घेऊन एकत्रीत प्रस्ताव तयार करुन मा.जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केलेला आहे.सदरील प्रस्तावाची एक प्रत माजी मंत्री आ.राजेशभैय्या टोपे साहेब यांनी स्वत: राज्याचे जलसंपदा मंत्री मा.गिरीश महाजन यांची मंत्रायलयात त्यांच्या दालनामध्ये भेट घेऊन तात्काळ पाणी सोडणेबात चर्चा करुन निवेदनासह प्रस्ताव सादर केला. यावर मंत्री महोदयांनी जायकवाडीच्या कडा प्रशासनाची उदया मंत्रालय येथे तातडीची बैठक घेण्याचे आदेशीत केले आहे.

          आ.राजेश टोपे म्हणाले की,जायकवाडी धरणाचे एप्रिल अखेर पाणीसाठयाचा विचार केला असता 30 एप्रिल 2019 रोजी अखेर धरणामध्ये 668.591 दलघमी पाणीसाठा आहे.संभाव्य बाष्पीभवन तसेच औरंगाबाद महानगरपालीका,महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व घरगुती पाणी वापर,जालना-अंबड व गेवराई शहरासाठी लागणारे पाणी अशा विविध कारणांसाठी राखून ठेवण्यात आलेले पाणी या सर्वांसाठी 162.00 दलघमी पाणी लागते.आजच्या पाणीपातळीपासून 453.50 मिटर पाणीपातळीपर्यंत 180.976 दलघमी जिवंत पाणी उपलब्ध असून 453.00 मिटर पाणी पातळीच्या खाली उचलण्या योग्य असलेले संपूर्ण पाणी योग्य नियोजन करुन वापरता येऊ शकते.

दुष्काळाची दाहकता लक्षात गोदावरी नदी काठावरील गावांना पिण्यासाठी तसेच डाव्या कालव्या अंतर्गत येणाऱ्या गांवाच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी व एक वेळ शेतीसाठी डाव्या कालव्यातून पाणी सोडणेबाबत आ.राजेश टोपे यांनी  मा.गिरीश महाजन यांच्याशी चर्चा केली.

Leave A Comment